o!sustur {kullanıcı}/{sebep}

Etiketlenen kullanıcıya "Susturulmuş" rolü verir ve onun yazı kanallarında yazmasını engeller. Tekrar bu komutu kullanarak susturulan kişinin cezası kaldırılabilir.

Kullanım: o!sustur @birisi/Büyük harfle yazmak